7 เมษายน 2562 แก้เผาป่าต้องเปลี่ยนวิถีหันปลูกพืชยืนต้นแทน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_367520/

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทสจ.แม่ฮ่องสอน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เปิดเผยถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นบ้างแต่ตัวเลขยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงาน ตามแนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 5 ข้ออย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 1. ห้ามเผาเด็ดขาดทุกกรณี 2. หากมีไฟ ให้ดับให้ได้ 3.หากดับไม่ได้ให้หาตัวคนเผา 4. หากหาตัวคนเผาไม่ได้ให้ตั้งกรรมการสอบ 5. ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับตำบล แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีผู้ลักลอบเผาอยู่บ้าง ซึ่งตรงนี้ก็เห็นใจชาวบ้านเพราะเป็นวีถีชีวิตของพวกเขาที่ต้องมีการเผาเคลียร์พื้นที่ก่อนมีการเพาะปลูกในรอบต่อไป ฉะนั้นแล้วถ้าจะแก้ปัญหาที่ต้นตอต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรในพื้นที่สูงด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืช ที่ไม่จำเป็นต้องเผาเพื่อเคลียร์พื้นที่ เช่น หันมาปลูกพืชยืนต้นแทน แต่ค่อนข้างดำเนินการยากเพราะชาวบ้านมักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง คงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องดื่ม ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เพื่อดำเนินการส่งต่อให้อำเภอต่างๆ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ไฟป่า ไปใช้ในการปฏิบัติการดับไฟป่าต่อไป